ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, veteran.mvs@gmail.com

30.10.2017 року відбудеться Звітно-виборча конференція громадської організації «Організація ветеранів Центрального апарату МВС України»

Звітно-виборча конференція
громадської організації «Організація ветеранів Центрального апарату МВС України»

 

Повідомляємо, що 30.10.2017 року відбудеться Звітно-виборча конференція громадської організації «Організація ветеранів Центрального апарату МВС України».

Конференція відбудеться за адресою: Будинок культури та мистецтв МВС України за адресою: вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ, 01024.

Початок роботи конференції: 12.00

Реєстрація делегатів конференції: 11.00.-12.00 у фойє  Будинку культури та мистецтв МВС України.

Всі бажаючи члени Організації мають право бути присутніми на конференції Організації та виступати, але право голосу для прийняття рішень мають обрані на загальних зборах відокремлених підрозділів делегати.

Порядок денний

1. Доповідь мандатної комісії про правочинність конференції відповідно до зареєстрованих делегатів конференції. Відкриття конференції.

2. Обрання головуючого та секретаря конференції.

3. Затвердження порядку денного конференції.

4. Звіт Голови Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України за період 2014-2017 років та затвердження звіту.

5. Звіт Ревізійної комісії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України за період 2014-2017 років та затвердження Акту перевірки діяльності Організації.

6. Обрання Голови Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України.

7. Обрання членів Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України.

8. Затвердження складу Ради відокремлених підрозділів Організації ветеранів Центрального апарату МВС України.

9. Обрання Ревізійної комісії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України.

 

Президія Організації