ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, veteran.mvs@gmail.com

Конференція громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"


ПРОТОКОЛ № 29

засідання Президії громадської організації

"Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"

 

м. Київ                                                                                           03.10.2016 року

 

Всього членів Президії : 12 осіб.

Присутні: 11 осіб.

 

Президія громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України" (далі - Організація) відповідно до Статуту Організації правомочна приймати рішення.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Затвердження порядку денного засідання Президії громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: голова Президії Організації Красюк І.П.

 

 

2. Про скликання Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: заступник голови Президії Організації Дорошенко В.М.

 

3. Про затвердження порядку денного Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: перший заступник голови Президії Організації Тригубенко В.Г.

 

4. Про затвердження норми представництва делегатів на Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: член Президії Організації Фатєєв В.М.

 

5. Про обрання мандатної комісії Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: член Президії Організації Петренко В.В.

 

 

Головуючий на засіданні Президії Організації – голова Президії Організації Красюк І.П.

Секретар на засіданні Президії Організації – відповідальній секретар Організації Пащенко В.І.

 

1. Затвердження порядку денного засідання Президії громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"

СЛУХАЛИ:

Красюка І.П., який зазначив, що на порядок денний засідання Президії Організації пропонується п’ять питань, зазначених вище.

 

ВИСТУПИЛИ:

Коробчук М.А. запропонував затвердити порядок денний засідання Президії Організації з п’яти питань, зазначених Красюком І.П.

 

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання Президії Організації з п’яти питань:

1. Затвердження порядку денного засідання Президії громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: голова Президії Організації Красюк І.П.

 

2. Про скликання Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: заступник голови Президії Організації Дорошенко В.М.

3. Про затвердження порядку денного Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: перший заступник голови Президії Організації Тригубенко В.Г.

4. Про затвердження норми представництва делегатів на Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: член Президії Організації Фатєєв В.М.

5. Про обрання мандатної комісії Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: член Президії Організації Петренко В.В.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –11, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

2. Про скликання Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"

СЛУХАЛИ:

Дорошенка В.М., який доповів про потребу скликання Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України" у зв’язку з необхідністю внесення змін до Статуту Організації на підставі вимог закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій". Зазначив, що зміни відбулися в Податковому Кодексі України для всіх неприбуткових організацій, вони стосуються громадських організацій як неприбуткових.

Відповідно до внесених змін, законодавець дав неприбутковим організаціям термін до 01 січня 2017 року для приведення у відповідність до вимог Податкового Кодексу своїх установчих документів, а це саме статутів. Тому до 01 січня 2017 року до Статуту громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України", як неприбуткової, повинні бути внести зміни в Статут (нова редакція Статуту Організації).

Відповідно до п. 5.1.4.1 Статуту Організації внесення змін та доповнень до нього (нова редакція Статуту Організації) передбачено рішенням вищого органу управління Організації – Конференцією громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Рішення про скликання Конференції Організації, відповідно до п. 5.1.1 Статуту приймає Президія Організації.

Запропоновано провести Конференцію Організації 24.10.2016 року о 11.00 з місцем проведення за адресою: вул. Пилипа Орлика - 6, Центр культури та мистецтв МВС України, м. Київ.

 

ВИСТУПИЛИ:

Петченко В.Ф. підтримав проведення Конференції Організації 24.10.2016 року о 11.00 за місцем проведення за адресою: вул. Пилипа Орлика - 6, Центр культури та мистецтв МВС України та зазначив, що саме таке рішення дає можливість відповідно до п. 5.1.3.  повідомити всі відокремлені підрозділи Організації: не пізніше, ніж за 14 календарних днів до проведення Конференції.

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

2.1. Скликати Конференцію  громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України" 24.10.2016 року о 11.00 місцем проведення за адресою: вул. Пилипа Орлика - 6, Центр культури та мистецтв МВС України, м. Київ.

2.2. Петренку В.В. на протязі двох днів з часу прийняття рішення Президією, повідомити голів (керівників) відокремлених підрозділів Організації про дату, час та місце проведення Конференції Організації.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

3. Про затвердження порядку денного Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"

СЛУХАЛИ:

Тригубенка В.Г., який запропонував наступний порядок денний для Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України":

1. Обрання головуючого та секретаря на Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: голова Президії Організації Красюк І.П.

2. Доповідь Мандатної комісії про присутність делегатів на Конференції та її правомочність приймати рішення як вищого органу управління Організацією.

Доповідач: голова Мандатної комісії.

3. Затвердження порядку денного Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: головуючий на Конференції Організації.

4. Про розгляд та затвердження нової редакції Статуту громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: голова Президії Організації Красюк І.П.

5. Про визначення особи, яка має право підпису Статуту громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: заступник голови Президії Організації Дорошенко В.М.

6. Про визначення осіб, які мають право представляти громадську організацію "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України" для здійснення реєстраційних дій.

Доповідач: перший заступник голови Президії Організації Тригубенко В.Г.

 

ВИСТУПИЛИ:

Десятников П.М., який запропонував затвердити зазначений порядок денний Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України", повідомити голів відокремлених підрозділів Організації.

 

УХВАЛИЛИ:

3.1. Затвердити порядок денний Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України":

1. Обрання головуючого та секретаря на Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: голова Президії Організації Красюк І.П.

2. Доповідь Мандатної комісії про присутність делегатів на Конференції та її правомочність приймати рішення як вищого органу управління Організацією.

Доповідач: голова Мандатної комісії.

3. Затвердження порядку денного Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: головуючий на Конференції Організації.

4. Про розгляд та затвердження нової редакції Статуту громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: голова Президії Організації Красюк І.П.

5. Про визначення особи, яка має право підпису Статуту громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України".

Доповідач: заступник голови Президії Організації Дорошенко В.М.

6. Про визначення осіб, які мають право представляти громадську організацію "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України" для здійснення реєстраційних дій.

Доповідач: перший заступник голови Президії Організації Тригубенко В.Г.

3.2. Петренку В.В. на протязі двох днів з часу прийняття рішення Президією, повідомити голів (керівників) відокремлених підрозділів Організації про порядок даний Конференції Організації.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 11, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

4. Про затвердження норми представництва делегатів на Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"

СЛУХАЛИ:

Фатєєва В.М., який зазначив, що відповідно п. 5.1.1 до Статуту Організації Делегати на Конференцію обираються на загальних зборах відокремлених підрозділів на підставі затвердженою Президією Організації норм представництва. Запропонував встановити наступні норми представництва: від кожного відокремленого підрозділу по три делегата, один з яких – є голова відокремленого підрозділу. Крім того, делегатами на конференції за посадами вважати – всіх членів Президії Організації та всіх членів Ревізійної комісії Організації.

 

ВИСТУПИЛИ:

Інших пропозицій не надійшло.

 

 

УХВАЛИЛИ:

4.1. Затвердити наступні норми представництва на Конференцію громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України" 24.10.2016 року: від кожного відокремленого підрозділу по три делегата, один з яких – є голова відокремленого підрозділу. Крім того, делегатами на конференції за посадами вважати – всіх членів Президії Організації та всіх членів Ревізійної комісії Організації.

4.2. Петренку В.В. на протязі двох днів з часу прийняття рішення Президією, повідомити голів (керівників) відокремлених підрозділів Організації про норми представництва делегатів на Конференцію Організації.

4.3. Свистунову О.Я. для ознайомлення членів Організації розмістити оголошення та Протокол засідання Президії про скликання Конференції на веб-сайті громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України" (http://veteran.mvs.gov.ua/).

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –11, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

5. Про обрання мандатної комісії Конференції громадської організації "Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України"

СЛУХАЛИ:

Петренко В.В., який зазначив, що з метою скорочення часу для проведення Конференції Організації Президія має право визначити склад Мандатної комісії на Конференції Організації. Запропонував обрати Мандатну комісію Конференції 24.10.2016 року у складі: голова Мандатної комісії – Гарматін К.П., члені Мандатної комісії – Коробчук М.А., Фатєєв В.М.

 

ВИСТУПИЛИ:

Інших пропозицій не надійшло.

 

 

УХВАЛИЛИ:

5.1. Затвердити склад Мандатної комісії Конференції 24.10.2016 року у складі: голова Мандатної комісії – Гарматін К.П., члени Мандатної комісії – Коробчук М.А., Фатєєв В.М.

5.2. Гарматну К.П. на підставі  п. 4.1. рішення цього засідання Президії підготувати бланк реєстру учасників Конференції Організації, як невід'ємної частини Протоколу Конференції Організації.

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» –11, «проти» – 0, «утрималось» – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

 

 

Головуючий на засіданні Президії Організації                                          І.П. Красюк

 

Секретар на засіданні Президії Організації                                                В.І. Пащенко