ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, veteran.mvs@gmail.com

День Державної служби боротьби з економічною злочинністю


Організація ветеранів Центрального апарату МВС України та я особисто з нагоди Дня створення Державної служби боротьби з економічною злочинністю щиро вітає її особовий склад та ветеранів з професійним святом.

Важко переоцінити внесок служби у справу зміцнення економічної могутності нашої держави, захисту національного багатства, законних прав і інтересів учасників економічних відносин усіх форм власності, конституційних прав і свобод громадян.

Люди, які пройшли вишкіл у цій службі – це особистості з державницьким мисленням, що внесли свій посильний вклад у збереження народного багатства та покарання тих, хто зазіхає на спільне добро.

Бажаємо кожному з вас міцного здоров’я, поваги від суспільства, благополуччя та злагоди вашим родинам, миру нашій рідній країні.

       З повагою

Голова Організації ветеранів
ЦА МВС України                               
генерал-лейтенант міліції                                             
І.П. Красюк

  05.07.2018р. 

 

Віктор Гвоздецький доктор юридичних наук, професор, генерал-майор міліції, Начальник Головного управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України  1992-1995рр   

        

Чужого навчайтесь і свого не цурайтесь.

Ми вважаємо, що глибоке дослідження минулого допоможе  сьогоднішнім і майбутнім правоохоронцям  вдосконалити сучасну діяльність Національної поліції України і її невід’ємної складової –   Служби захисту економіки. Вивчення досвіду попередників та прикладів їх професійної майстерності, а також помилок, допоможе у   службі на благо українського народу. 

На підставі вивчення нормативно-правових джерел,  архівних документів і матеріалів, огляду літератури ми намагаємося показати діяльність   Служби боротьби з розкраданням соціалістичної власності і спекуляцією (БХСС) і її правонаступниці Державної служби боротьби з економічною злочинністю (ДСБЕЗ)   по захисту економічних інтересів держави, прав громадян, протидії злочинності і   корупційним  правопорушенням.

    Функції міліції, 100-річчя створення якої виповнилося 10 листопада 2017 року,  по забезпеченню захисту власності держави, постійно удосконалювалися.   Початком виникнення спеціальних підрозділів по захисту державної  власності   стало створення у березні 1920 року  у складі Головного управління міліції Народного Комісаріату внутрішніх справ  відділу промислової міліції.

З часом, враховуючи масштабність і складність завдань, що стояли перед цими підрозділами, і, зокрема, щодо необхідності захисту державної власності, виникла потреба у створенні спеціального підрозділу по охороні всіх галузей народного господарства.

16 березня 1937 року Наказом НКВС  Союзу РСР № 00118 в складі міліції були сформовані відділи (відділення)  боротьби з розкраданням соціалістичної власності і спекуляцією (ОБХСС). Така служба існувала у структурі міліції України до 1991 року і, на думку колишніх її працівників, працювала досить ефективно.

2 вересня 1991 року Наказом МВС України № 378 підрозділи боротьби з розкраданням соціалістичної власності і спекуляцією були реорганізовані і утворені підрозділи захисту економіки від злочинних посягань (ЗЕЗП), а в МВС України утворене Головне управління захисту економіки від злочинних посягань (ГУЗЕЗП).

З розпадом Радянського Союзу у новостворених незалежних державах не зникли злочини у сфері економіки і корупція та й не могли зникнути з урахуванням  існуючих об’єктивних причин. Це повною мірою стосується і України.

Як зазначили учасники «круглого столу» організованого у лютому 1996 року Українським центром економічних і політичних досліджень,   кримінальна субкультура інтегрувалась в усі елементи державної системи, суспільства в цілому, майже паралізувала їхню здатність до самозахисту.

В аналітичному дослідженні „Соціально-кримінальна характеристика „п’ятої влади”, підготовленому групою науковців з широким використанням матеріалів колишнього Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України і опублікованому в газеті „Вечірній Київ” у  вересні 1996 року, під загальною назвою „Мафія”, зазначалось, що „п’ята влада”  „...володіє реальними важелями впливу на державні органи всіх рівнів, на визначення нашого економічного режиму, правоохоронні інститути, на засоби масової інформації, на формування громадської думки ...”.

Про рівень криміналізації українського суспільства в перші роки нашої незалежності свідчать статистичні дані, що характеризують динаміку злочинності в Україні:

- 1995 рік – зареєстровано понад 580 тисяч злочинів, на 13,5 відсотка більше, порівняно з 1994 роком;

- 1996 рік – зареєстровано понад 617 тисяч злочинів, що звісно, дестабілізувало ситуацію в державі і викликало серйозне занепокоєння громадян.

Подібна тенденція до зростання простежувалась і серед виявлених правопорушень в сфері економіки:

- 1991рік – зареєстровано 34 838 злочинів, що на 15,2% більше у порівнянні з минулим роком;

- 1992 рік – зареєстровано 36 860 злочинів, що на 5,8% більше у порівнянні з минулим роком;

- 1993 рік – зареєстровано 41 253 злочини, що на 11,9% більше у порівнянні з минулим роком.

З метою об’єднання зусиль Служб, здійснюючих боротьбу зі злочинністю в сфері економіки Білорусії, Росії і України, спрямування їх на протидію корупції,  29 квітня 1993 року  в  Мінську був підписаний ПротоколО принципах и формах содружества Служб, осуществляющих борьбу с преступлениями в сфере экономики Министерства внутренних дел  Белоруссии, России и Украины». Міжнародний документ підписали: від Республіки Білорусь -  начальник управління по боротьбі з економічною злочинністю МВС Республіки Білорусь полковник міліції В.Н Шафаренко, від Російської Федерації - начальник Головного управління по економічних злочинах МВС Російської Федерації генерал-майор міліції В.Ф. Солтаганов, від України - начальник Головного управління захисту економіки від  злочинних посягань МВС України генерал-майор міліції В.Д.Гвоздецький.

За умов поширення корупції в Україні, зростання криміналізації економіки, 5 липня 1993 року  за пропозицією МВС України Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 510 „Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю”. Цією Постановою затверджене Положення „Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю МВС України”, на яку покладено завдання „...виявляти факти корупції... та запобігати їм” .”  Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 1993 року № 510 оголошена Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 1993 року № 474. 

Новоутворена Державна служба боротьби з економічною злочинністю МВС України нарощувала свої зусилля щодо протидії корупції і злочинності в сфері економіки, про що свідчать статистичні дані:

- 1994 рік –  зареєстровано 57 500 злочинів у сфері економіки, що на 13,5% більше у порівнянні з минулим роком;

-  1995 рік –  зареєстровано 57 800 таких злочинів;

- 1996 рік –  зареєстровано 62 042 злочини у сфері економіки, що на 7,3% більше у порівнянні з минулим роком.

Як зазначалось в директивних документах МВС України, в перші роки незалежності кримінальні структури прагнули закріпитися в економіці і політиці. Поглиблювався процес жорсткої конкуренції у намаганні встановити контроль над економічно прибутковими сферами і територіями. Злочинність все більше консолідувалася, активізувався її вплив на державний апарат. Її проникнення в структури влади і управління суттєво знижувало ефективність державного контролю за проходженням і рухом капіталів та фінансових ресурсів. З цих причин зростала злочинність у кредитно-фінансовій системі, банківській сфері, у зовнішньо-економічній діяльності, а також у діяльності, пов’язаній з фальшуванням грошей та цінних паперів, зростало шахрайство з фінансовими ресурсами, ухилення від сплати податків.

Не загальмувався і процес „хабаризації” в незалежній Україні.  

- 1995 рік – зареєстровано 1840 фактів хабарництва, що на 19,4 відсотка більше, порівняно з 1994 роком;

- 1996 рік – зареєстровано 1905 фактів хабарництва.

Про результати протидії корупції органами внутрішніх справ України   засвідчують наступні статистичні дані:

- 2005 рік – направлено до суду адміністративних матеріалів – 2519;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1350 осіб, у тому числі високопосадовців 1-4 категорії посад - 341; закрито справ судами – 651;

- 2006 рік – направлено до суду адміністративних матеріалів – 2092;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1193 особи, у тому числі високопосадовців 1-4 категорії посад - 369; закрито справ судами – 496;

- 2007 рік - направлено до суду адміністративних матеріалів – 2128;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1387 осіб, у тому числі високопосадовців 1-4 категорії посад - 507; закрито справ судами – 460.

- 2008 рік - направлено до суду адміністративних матеріалів – 2200;

притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 1987 осіб; закрито справ судами – 441;

2009 року всіма правоохоронними органами держави   направлено до суду адміністративних матеріалів – 6224; притягнуто до відповідальності (оштрафовано) – 5732 особи; закрито справ судами – 987;

- 2010 рік – органами внутрішніх справ  направлено до суду 1506 адміністративних матеріалів; притягнуто до відповідальності (оштрафовано)– 1485 осіб; закрито справ судами – 363.

  ( 2012 року – складено адмінпротоколів за корупційні правопорушення і направлено до суду – 2438,а кримінальних справ – 2740. 2013 року – 2168 протоколів і 2345 кримінальних справ).

Сьогодні для нашої країни проблема запобігання корупції набула особливої ваги. Украй високий рівень корупції був одним з чинників, що призвів до Революції Гідності наприкінці 2013 початку 2014 років.

За даними Міжнародної громадської організації Transparency International («Міжнародна гласність»), за індексом сприйняття корупції населенням Україна посідала: у 2005 році 107 місце з-поміж 158 країн світу, у 2011 році – 152 місце з-поміж 183, у 2012 році та 2013 році – 144 місце з-поміж 177 країн світу, а у 2015 році – 142 місце відповідно.

На особливу увагу в світлі подій 2014 – 2017 років, коли Україна переживає вкрай важкі часи, ставши об’єктом агресії з боку сусідньої держави, заслуговує питання корупції в контексті проблем забезпечення національної безпеки. Тому, на нашу думку,   осмислення сутності, причин наявності, факторів запобігання і протидії корупції, як ніколи, актуальне в теоретичному і, особливо, у практичному аспектах.

    Нам би хотілося, щоб нові покоління правоохоронців –  побачили, як ми працювали, які сповідували цінності, як захищали закон, чого досягли, які, допустили помилки, як їх виправляли. Щоб найкраще з напрацьованого раніше було примножено і використано на практиці. 

  Адже ще на початку незалежності нашої держави і надалі щороку в Україні виявлялося дві з половиною, три тисячі фактів хабарництва. І робили це в основному Державна служба боротьби з економічною злочинністю, Служба по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, Служба «К» Служби безпеки України та  прокуратура, яка розслідувала підслідні їй кримінальні справи щодо хабарників.

 2015 року на всю державу було озвучено, що   в Україні виявлено п’ятсот фактів корупційних правопорушень. У мене, як колишнього керівника Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, виникло запитання: ким виявлено? Хто є суб’єктом протидії корупції, якщо Національне антикорупційне бюро тоді ще не працювало (на жовтень 2015-го), а Служби, названі мною, вже не були суб’єктами протидії корупції?     

     За антикорупційними законами, які Верховна Рада України сьомого скликання ухвалила 14 жовтня 2014 року, суб’єктом названо Національне  антикорупційне бюро, однак його функція - протидіяти корупції у вищих ешелонах влади.

   А що стосується антикорупційної протидії у загальному порядку, хто цим займатиметься, - за даним законодавством залишається невизначеним.  Це надзвичайно велика проблема і її необхідно розв’язувати.

     На мій погляд, напрацьовані позитивні традиції  повинні залишатися. Звісно, не можна стояти на місці. Необхідно йти далі, удосконалювати досягнуте. Та, реформуючи  Державну Службу боротьби з економічною злочинністю, Службу боротьби з організованою злочинністю органів внутрішніх справ, вочевидь варто було б запитати у тих, хто їх створював, якими вони бачать вказані Служби у перспективі. 

Досвід інших країн корисний, але ми маємо свій унікальний досвід і напрацювання.

  Серед останніх вагомих правових антикорупційних кроків в Україні, зокрема, є ухвалення загальнодержавної антикорупційної стратегії.

Це насамперед – Закони України:

- «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII;

-  «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII:

 -  «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII;

- «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 року № 1682-VII.

Аналіз чинного законодавства, що прямо чи опосередковано регулює питання запобігання і протидії корупції, матеріали практичних органів, що здійснюють антикорупційні заходи,   свідчать про те, що    прийняте нове антикорупційне законодавство  значною мірою має сприяти   ефективній протидії корупції в Україні. Безумовно, і адміністративне,  і кримінальне законодавство потребують певного удосконалення з огляду на вимоги часу і значні масштаби корупції.

Особливо хотілося б звернути увагу на необхідність прийняття нормативного документу, який би регулював прояви лобізму, що, на жаль, не знайшло свого відображення у прийнятому Верховною Радою України      антикорупційному законодавстві.  Реальне функціонування лобізму в Україні викликає потребу в його законодавчому врегулюванні.

   Досліджені документи, матеріали свідчать, що головним напрямом діяльності Служби захисту економіки Національної поліції  був і залишається   захист економічних інтересів держави, прав і свобод людини, протидія корупції.

За роки незалежності в Україні започатковано проведення ряду суттєвих реформ правоохоронної системи, які направлені, на сам перед, на   сервісну їх функцію. 

Органами внутрішніх справ України накопичений унікальний досвід у діяльності по   забезпеченні  захисту економічних інтересів суспільства і протидії корупції, який необхідно використовувати і удосконалювати.

  Вітаю всіх «беховців» з Днем  створення Служби БХСС !!!