ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, veteran.mvs@gmail.com

Головам обласних ветеранських організацій


 “ 17 ”  серпня 2018 року                                                                                                           15 - 2018

 

Головам 
обласних ветеранських 
організацій

Про проведення роз’яснювальної роботи 
серед ветеранів та пенсіонерів МВС України 
щодо підтримки зареєстрованих 
проектів Законів та Постанов ВРУ

 

Шановні голови!

 

Доводимо до Вашого відома, що у Верховній Раді України зареєстровано наступні проекти законів та постанов:

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" щодо перерахунку та виплати підвищених пенсій окремим категоріям громадян за № 8613 від 13.07.2018.

Метою проекту Закону є:

-  законодавче відновлення та забезпечення гарантій, наданих державою військовослужбовцям та іншим особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону № 2262-XII;

-  удосконалення регулювання суспільних правовідносин у соціальній сфері;

-  врегулювання питання призначення пенсії в разі втрати годувальника членам сімей резервістів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил) на Сході України і при цьому пропали безвісті;

-  запобігання можливим випадкам не перерахунку пенсій зазначеним категоріям осіб через неоднозначне практичне застосування органами Пенсійного фонду України положень статті 63 Закону № 2262-XII при здійсненні перерахунку пенсій;

-  поширення Закону № 2262 на особовий склад новостворених структур – Національного антикорупційного бюро України та Державного бюро розслідувань;

-  удосконалення редакції окремих положень Закону № 2262.

Прогноз результатів:

Прийняття проекту акта дасть змогу здійснити з 1 січня 2019 року перерахунок пенсій, призначених відповідно до Закону № 2262, та забезпечить їх щорічний перерахунок у зв’язку з підвищенням розміру грошового забезпечення за відповідними посадами.

 

2. Проект Закону про внесення змін до "Прикінцевих та перехідних положень" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" за № 8614 від 13.07.2018.

Обґрунтування необхідності прийняття проекту:

Підпунктом 2 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 р. № 2148-VIII (далі – Закон № 2148) Кабінету Міністрів України передбачено до 1 листопада 2017 року підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перерахунку пенсій військовослужбовців з урахуванням оновленого грошового забезпечення.

Оновлене грошове забезпечення введено постановами Кабінету Міністрів України:

від 11.11.2015 р. № 988 “Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції” – стосовно колишніх працівників міліції (з урахуванням вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гарантій соціального захисту колишніх працівників органів внутрішніх справ України та членів їхніх сімей” від 23.12.2015 р. № 900-VIII);

від 30.08.2017 р. № 704 “Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб” – стосовно військовослужбовців та деяких інших осіб, які проходять (проходили) службу в інших силових міністерствах та відомствах.

Керуючись підпунктом 2 пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону 2148 і частиною четвертою статті 63 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” від 09.04.1992 р. № 2262-XII (далі – Закон № 2262), Міністерство соціальної політики України за дорученням Кабінету Міністрів України без консультацій з громадськістю розробило проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо перерахунку пенсій осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, яким намагається внести зміни у Закон № 2262, що фактично не стосуються безпосереднього перерахунку раніше призначених пенсій з урахуванням оновленого грошового забезпечення, а порушують всі принципи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб.

Такий підхід Мінсоцполітики та Кабінету Міністрів України до виконання доручення Верховної Ради України викликало широкий протест громадськості, оскільки суспільство переконане в тому, що Закон № 2262-XII не потребує глобальних змін, а проблеми стосовно перерахунку військових пенсій зумовлені лише штучно створюваними Кабінетом Міністрів України умовами. Чисельні зміни і доповнення до Закону № 2262, особливо до його статті 63, які вносилися протягом останніх років, лише спотворювали його первинну редакцію замість її удосконалення як норми прямої дії.

Мета і шляхи її досягнення:

Основною метою прийняття проекту Закону є усунення викликів щодо псевдо реформування пенсійної системи для осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Прогноз результатів:

Внесення запропонованих змін до пункту 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 2148 дасть змогу знизити соціальне напруження, пов’язане з протестом громадян проти антисоціальних ініціатив Кабінету Міністрів України та Міністерства соціальної політики України, зокрема щодо спроб недолугого реформування системи пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб і зосередити увагу на більш важливих питаннях законотворчої діяльності на благо українського народу та держави.

 

3. Проект Постанови про деякі питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб № 7492 від 17.01.2018.

Обґрунтування необхідності прийняття акта:

27 грудня 2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову КМУ № 1052 від 27.12.2017 року та рішення про перенесення строку набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 р. № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" з 1 січня 2018 року на 1 січня 2019 року.
Внаслідок відтермінування набрання чинності зазначеною постановою на один рік фактично зупинено процес перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, який мав би розпочатись з моменту нормативного врегулювання питання грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.
Результатом цього стало те, що військові пенсіонери змушені були почати безстрокову акцію протесту з вимогою до Уряду про перерахунок пенсій.

Цілі та завдання прийняття акта:

Мета і завдання проекту – посилення соціального захисту осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, шляхом вжиття заходів для усунення диспропорції у пенсійному забезпеченні військовослужбовців та правоохоронних органів в залежності від термінів призначення пенсій.
 

Загальна характеристика і основні положення проекту акта:

Проектом пропонується, зокрема, доручити Кабінету Міністрів України забезпечити:

- невідкладне набрання чинності Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";

- перерахунок раніше призначених пенсій особам, звільненим з військової служби та деяким іншим особам, на умовах Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб";

- перерахунок раніше призначених пенсій пенсіонерам Державної кримінально-виконавчої служби з 01 січня 2017 року з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1036 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року № 1294";

- перерахунок раніше призначених пенсій пенсіонерам органів внутрішніх справ з 1 січня 2016 року з урахування постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 988 "Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції".

 

4. Проект Постанови про звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України № 7384 від 08.12.2017.

Обґрунтування необхідності прийняття проекту Постанови:

В світі немає жодної країни, яка б існувала без силових відомств. Територіальна цілісність та суверенітет України останні 26 років забезпечували й забезпечують працівники силових відомств України, які вийшли на пенсію (більше 50 відсотків звільнені за станом здоров’я). Є, на жаль, сумна статистика і тих, що загинули під час виконання службових обов’язків.

До того ж, з початком проведення антитерористичної операції, на сході багато пенсіонерів силових відомств, розуміючи потребу держави в досвідчених кадрах, не жаліючи свого життя та здоров`я, стали на захист територіальної цілісності та незалежності держави. Багато з них так і не повернулись до дому живими.

Разом із тим, відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

При підготовці, розробці та внесенні будь-яких змін їх ініціатор зобов’язаний враховувати норми статті 22 Конституції України, якою закріплено - права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Тобто, при прийняті нових законів або внесенні змін до чинних законодавчих актів, у тому числі і постанов Уряду, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (стаття 8, частина друга статті 19 Основного Закону України).

Конституційний Суд України неодноразово розглядав питання, пов’язанні з реалізацією права на соціальний захист і сформулював правову позицію, згідно якої Конституція України виокремлює певні категорії громадян України, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави.

Військова служба, служба в міліції та поліції мала та має особливий характер, ряд специфічних властивостей, що повинні компенсуватись наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексом організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян як під час проходження служби так і після звільнення у запас або у відставку.

До них, зокрема належать громадяни, які, відповідно до статті 17 Конституції України, перебувають на службі у військових формуваннях та правоохоронних органах, забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України, її економічну та інформаційну безпеку, а саме: у Збройних Силах України, органах Служби безпеки України, міліції, прокуратури, охорони державного кордону України, податкової міліції, Управлінні державної охорони України, державної пожежної охорони, Державного департаменту України з питань виконання покарань, тощо (рішення Конституційного Суду України від 6 липня 1999 року № 8-рп/99 у справі щодо права на пільги та від 20 березня 2002 року № 5-рп/2002 у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій).

У зазначених рішеннях Конституційний Суд України вказав, що необхідність додаткових гарантій соціальної захищеності цієї категорії громадян як під час проходження служби, так і після її закінчення зумовлена насамперед тим, що служба у Збройних силах України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах держави пов’язана з ризиком для життя і здоров’я, підвищеними вимогами до дисципліни, професійної придатності, фахових, фізичних і вольових та інших якостей. Це повинно компенсуватися наявністю підвищених гарантій соціальної захищеності, тобто комплексу організаційно-правових економічних заходів, спрямованих на забезпечення добробуту саме цієї категорії громадян, як під час проходження служби, так і після її закінчення.

Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим та остаточним до виконання  на  території  України усіма органами державної влади.

Відповідно до п. 1 Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод» 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4,7 та 11 до Конвенції Україна повністю визнає на своїй території дію статті 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції.

У Законі України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини; зі створення передумов для зменшення числа заяв до Європейського суду з прав людини проти України.

Згідно ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

В ст. 13 Конвенції вказано, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

Право на отримання соціальних гарантій, передбачених Законом України «Про міліцію», зберігається і здійснюється в чинному Законі України «Про Національну поліцію».

Проте, на сьогодні у проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. № 7000 від 15.09.2017 року) відсутні кошти для забезпечення реалізації прав на перерахунок раніше призначених пенсій пенсіонерам ОВС (міліції) та пенсіонерів силових відомств.

Відсутність цих коштів у проекті Державного бюджету України на 2018 рік може спричинити підвищення соціальної напруги серед ветеранів та  пенсіонерів силових відомств. 14 листопада 2017 року прийнято в першому читанні Проект Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр.№ 7000 від 15.09.2017 року).

Проте, на сьогодні, в Україні гостро стоїть питання щодо пенсійного забезпечення ветеранів пенсіонерів силових відомств (близько 545 тис.).

Численні мирні акції під стінами Уряду України, Адміністрації Президента України та Верховної Ради України не дали позитивного результату, оскільки профільні члени Уряду, зокрема Міністерство соціальної політики України та Міністерство фінансів України та Віце-прем’єр-міністр Розенко П.В., не зацікавлені у вирішенні належного пенсійного забезпечення пенсіонерів силових відомств України. Мінімальна пенсія деяких пенсіонерів силових відомств сягає 998 грн, до мінімального прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, нараховується відповідна доплата, що у сумі дорівнює з 1 грудня - 1373 гривні.

Одночасно слід зазначити, що деякі представники різних політичних партій України почали використовувати питання щодо пенсійного забезпечення пенсіонерів силових відомств України, як інструмент дестабілізації політичної ситуації в Україні.

Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття цього проекту призведе до звільнення членів Кабінету Міністрів України, які безпосередньо ігнорують виконання приписів Конституції України, законів та нормативно-правових актів Уряду, в частині перерахунку раніше призначених пенсій пенсіонерам ОВС (міліції) та пенсіонерів усіх силових відомств України.

 

Враховуючи викладене, просимо невідкладно в продовж серпня-листопада поточного року провести зустрічі з ветеранською спільнотою з метою доведення зазначеної важливої для них інформації, необхідністю проведення подальшої роз’яснювальної роботи серед ветеранів та пенсіонерів області, міст, районів.

Також, важливо на такі зустрічі запрошувати регіональних народних депутатів України та суб'єкта права законодавчої ініціативи зазначених законопроектів та постанов народного депутата Немировського А.В., заступника голови організації ветеранів ЦА МВС України Зюбанову Т.А. та заручитись  підтримкою більшості народних депутатів України у необхідності невідкладного внесення до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України, першочергового розгляду і прийняття Проектів та підтримки їх голосу «за» у сесійній залі під час голосування.

Обов’язково нагадати при зустрічах з народними депутатами України про недопустимість голосування за ганебний проект закону, який планується вноситися до Верховної Ради України Міністерством соціальної політики України через Кабінет Міністрів України, який розроблений в порушення вимог статті 22 Конституції України.

 

 Голова Організації ветеранів                                         

Центрального апарату МВС України                               п/п                І.П. Красюк