ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, veteran.mvs@gmail.com

Щодо довідок про грошове забезпечення для перерахунку пенсій


Головам ліквідаційних комісій ГУМВС,
УМВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі

 

12 березня 2018 року № 3261/05/22-2018

 

Про окремі питання підготовки та
подання до органів Пенсійного
фонду України довідок про
грошове забезпечення
для перерахунку пенсій

З метою забезпечення виконання статті 63 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі – постанова) при оформленні довідок про грошове забезпечення для перерахунку пенсій військовослужбовців Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, особам рядового і начальницького складу ДСНС та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) повідомляємо таке. 

Відповідно до пункту 1 постанови з 1 січня 2018 року підлягають перерахунку пенсії, призначені згідно із Законом до 1 березня 2018 року військовослужбовцям  Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, особам рядового і начальницького складу ДСНС та особам, звільненим з органів внутрішніх справ (крім міліції).

Довідки про грошове забезпечення  для вищезазначених осіб слід підготувати  згідно з додатком 2 до Порядку  проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р.  № 45 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 103).

Підставою для перерахунку пенсій є стаття 63 Закону, постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 103 та від 30 серпня  2017 р.  № 704.

Для використання в роботі надсилаємо:

схему посадових окладів (додаток 1);

схему тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням (додаток 2);

схеми посадових окладів за посадами осіб рядового і начальницького складу ДСНС, фельд’єгерської служби, військовослужбовців Національної гвардії (додатки 3, 4, 5).

Згідно з пунктом 3 постанови пенсії осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) підлягають перерахунку з  1 січня 2016 року за прирівняними посадами із розміру грошового забезпечення поліцейського, ураховуючи відповідні оклади за посадою, спеціальним званням, процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії за січень 2016 року в розмірах, установлених з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції». Премія визначається у середніх розмірах, що фактично виплачені за відповідною посадою (посадами) поліцейського за січень 2016 року.

Довідки про грошове забезпечення для вищезазначених осіб слід підготувати  згідно з додатком 3 до Порядку  проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р.  № 45 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 103).

Підставою для перерахунку пенсій є стаття 63 Закону та постанови Кабінету Міністрів України від  21 лютого 2018 р. № 103 та від 11 листопада 2015 р. № 988.

При оформленні довідок про грошове забезпечення для перерахунку пенсій необхідно враховувати рекомендації, викладені в листі МВС від 20.04.2017 № 5551/05/22-2017. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі зазначається в рядку «Інші надбавки, які мають постійний характер та визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції».

Надаємо також інформацію про середні розміри премій, що фактично виплачені за відповідними посадами поліцейських за січень 2016 року             (додаток 6).

Довідку про грошове забезпечення для перерахунку пенсій особі начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) підписує голова (заступник голови) відповідної ліквідаційної комісії. 

Інформацію про стан передачі до управлінь Пенсійного фонду України довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій надавати щоп’ятниці, до 12.00, на електронну адресу: «vkspp@mvs.gov.ua» (додаток 7). До 15.03.2018 надати інформацію про кількість пенсіонерів, які були звільнені зі служби в органах, підрозділах, закладах та установах виконання покарань МВС.

Звертаємо увагу на те, що цей лист носить інформаційний та рекомендаційний характер.

Додатки :      
1. Схема посадових окладів на 2 арк. в 1 прим.

2. Схема тарифних коефіцієнтів за військовим (спеціальним) званням на 3 арк. в 1 прим.

3. Схема посадових окладів за основними типовими посадами осіб начальницького складу ДСНС на  2 арк. в 1 прим.

4. Схема посадових окладів за посадами осіб рядового і начальницького складу фельд’єгерської служби на 6 арк. в        1 прим.

5. Схема посадових окладів за посадами військовослужбовців Національної гвардії на 2 арк. в 1 прим.

6. Інформація про середні розміри премій, що фактично виплачені за відповідними посадами поліцейських за січень 2016 року на 8 арк. в 1 прим.

7. Інформація про стан передачі до управлінь Пенсійного фонду України довідок про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсій на 1 арк. в 1 прим.

 

Державний секретар                                                                                   О. В. Тахтай