ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО АПАРАТУ МВС УКРАЇНИ вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01024, тел. 256-03-81, [email protected]

Заохочувальні відзнаки Організації ветеранів Центрального апарату МВС України

Грамота Грамота
Почесна грамота Почесна грамота
Вітальний лист Вітальний лист
Відзнака «За вірність традиціям» Відзнака «За вірність традиціям»
Посвідчення до відзнаки Посвідчення до відзнаки
Виписка з протоколу Президії Виписка з протоколу Президії

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням позачергової конференції Організації
від 30 жовтня 2013 року,
протокол № 1

 

ПОЛОЖЕННЯ
про заохочувальні відзнаки громадської організації
“Організація ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України”

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає перелік установлених заохочувальних відзнак Організації ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі – Організація), якими нагороджуються члени Організації, інші пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ за активну участь у ветеранському русі,  особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, працівники системи МВС України, працівники підприємств, установ, організацій, підпорядкованих МВС України, а також представники державних установ, громадських організацій, у тому числі зарубіжних країн, які підтримують діяльність Організації.

1.2. В Організації ветеранів Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України встановлені такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі – відзнаки):
Грамота;
Почесна грамота (з виплатою грошової винагороди у розмірі, визначеному рішенням Президії);
Відзнака «За вірність традиціям».

1.3. Нагородження здійснюється послідовно відповідно до їх значущості в такому порядку: Грамота; Почесна грамота; Відзнака «За вірність традиціям».

1.4. Грамотою нагороджуються члени Організації, інші пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ за активну участь у ветеранському русі, тривалу і плідну службу в органах внутрішніх справ, а також представники державних установ, громадських організацій, у тому числі зарубіжних країн, які підтримують діяльність Організації, надають практичну допомогу у її статутній діяльності та вирішенні соціальних питань ветеранів органів внутрішніх справ, пропагують кращі традиції української міліції.

1.5. Почесною грамотою (за можливістю з виплатою грошової винагороди у розмірі, визначеному рішенням Президії) нагороджуються члени Президії та Ради Організації, інші пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ, за активну участь у ветеранському русі, ініціативу та наполегливість, сумлінне ставлення до виконання громадських обов’язків, суттєвого внеску в діяльність Організації,  тривалу і плідну службу в органах внутрішніх справ, а також представники державних установ, громадських організацій, у тому числі зарубіжних країн, які підтримують діяльність Організації, надають практичну допомогу у її статутній діяльності та вирішенні соціальних питань ветеранів органів внутрішніх справ, пропагують кращі традиції української міліції.

1.6. Відзнакою «За вірність традиціям» нагороджуються члени Організації, пенсіонери та ветерани органів внутрішніх справ, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, а також працівники системи МВС України, працівники підприємств, установ, організацій, підпорядкованих МВС України, а також представники державних установ, громадських організацій, у тому числі зарубіжних країн, які підтримують діяльність Організації, надають практичну допомогу у її статутній діяльності та вирішенні соціальних питань ветеранів органів внутрішніх справ, пропагують кращі традиції української міліції.

 

II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ

 

2.1. Висунення кандидата для нагородження здійснюється у відокремленому підрозділі Організації, де стоять на обліку ветерани, або за ініціативою та відповідним рішенням Ради або Президії Організації, а працівників підприємств, установ, організацій, представників державних установ тощо - за рішенням Голови Президії Організації.

2.2. Стосовно члена Організації, яка висувається для нагородження, складається подання у довільній формі із зазначенням досягнень, які є підставою для нагородження, за підписом Голови відокремленого підрозділу Організації, або члена Президії.

2.3. Подання про заохочення подається не пізніше ніж за 2 тижня до визначеної дати вручення.

 

III. ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ НАГОРОД

 

3.1. Нагородження здійснюється відповідно до рішення Президії з врученням нагороди та підтверджуючого документу за підписом Голови Президії або особи, яка виконує його обов’язки.

3.2. Вручення здійснюється в урочистій обстановці Головою Президії або особою, яка виконує його обов’язки, чи за дорученням членом Президії або членом Ради Організації.

Нагородженому відзнакою «За вірність традиціям» вручається відповідне посвідчення.

3.3. Відомості про нагородження вносяться до “Книги обліку нагород”.

Відповідального за ведення обліку нагород визначає Президія Організації.

3.4. Нагородження повторно Грамотою, Почесною грамотою та відзнакою «За вірність традиціям» протягом одного року не здійснюється.

 

3.5. В разі втрати відзнаки дублікат відзнаки або посвідчення до нього не видається.

3.6. Відзнака і посвідчення до нього після смерті нагородженого залишаються в його родині.

3.7. Нагрудний знак «За вірність традиціям»носиться на одязі з лівого боку грудей і розміщуються нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород та відзнак МВС України.

3.8. Замість нагрудного знаку нагороджена особа може носити планку до нього, яка розміщуються після планок до державних нагород України, іноземних державних нагород та відзнак МВС України.

 

IV. ПРИСВОЕННЯ ПОЧЕСНИХ ЗВАНЬ

 

4.1. В Організації встановлені почесні звання: “Почесний Голова Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України”, “Почесний член Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України”, “Почесний член Організації ветеранів Центрального апарату МВС України”.

4.1. Статус Почесного Голови Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України, Почесного члена Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України та Почесного члена Організації ветеранів Центрального апарату МВС України присвоюється  відповідно Голові, члену Президії або члену Організації за довгорічну та плідну працю на указаних громадських посадах, особистий внесок у розбудову ветеранського руху у Міністерстві внутрішніх справ України за рішенням Конференції Організації.

4.2 Статус Почесного Голови Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України, Почесного члена Президії Організації ветеранів Центрального апарату МВС України та Почесного члена Організації ветеранів Центрального апарату МВС України присвоюється  по життєво, видається відповідне посвідчення, за ним зберігається право участі у зборах, конференціях з правом дорадчого голосу. 

 

V. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1 Проект зміни до цього Положення розробляється Президією Організації та вноситься для розгляду на Конференції Організації.

5.2. Зміни до цього Положення затверджуються рішенням Конференції Організації.